kang-min.jpg 

康美玲  化妆老师

国家高级化妆师

国家高级形象设计师

国家高级形象设计讲师

2008年广州南方电视台特邀化妆师                   

2010HONEYS形象设计化妆工作室创始人 

2014ORUN化妆纹绣工作室创始人               

2015年重庆大学MBA形象设计顾问

2016年万泰影业特邀化妆师                              

2017年《在劫难逃》,《中国兵王》电影化妆负责人